Upratovacie a čistiace služby

  • upratovacie služby
  • čistiace služby
  • dezinfekčné a deratizačné služby
  • úprava vonkajších priestorov
  • zametanie
  • pokos trávnika
  • úprava, okopávanie a strihanie okrasných krovín a kríkov
  • strojové zametanie vonkajších priestorov
  • odstraňovanie snehu, posyp a zimná údržba

Pravidelné a jednorázové upratovania

Podľa potreby klienta a rozsahu prác sú zabezpečené jedným pracovníkom alebo stálym tímom pracovníkov. Systém kontroly zabezpečujeme pomocou objektového prevádzkara, ktorý osobne zodpovedá za pridelený objekt a pravidelne kontroluje-koordinuje vykonávanie čistiacich a upratovacích prác a je v neustálom kontakte so zákazníkom.

Práce vykonávame v pracovnom alebo v mimopracovnom čase podľa požiadavky klienta tak, aby nebol narušený pracovný režim odberateľa.

Všetky čistiace prostriedky, materiály a strojové zariadenia, ako aj pracovné postupy na čistenie a špeciálne ošetrovanie jednotlivých povrchov a materiálov sú overené na základe dlhoročných skúseností.

Spokojnosť klienta, ktorú sa snažíme zabezpečiť profesionálne zvladnutým čistením a upratovaním, ako aj udržovaním kontaktu s klientom je prvoradá. Celý priebeh upratovania zabezpečíme rýchlo, kvalitne a v relatívnej tichosti.