O firme Hradbyt, spol. s r.o.

Naša firemná filozofia vychádza zo spokojnosti našich klientov, a preto vždy dbáme na vysokú kvalitu.

Spoločnosť Hradbyt, spol. s r.o. bola založená v roku 2000 a jej zameraním je poskytovanie upratovacích, čistiacich, dezinfekčných a deratizačných služieb, a tiež so službami, ktoré súvisia s úpravou vonkajších priestorov ako sú zametanie, pokos trávnika, úprava, okopávanie a strihanie okrasných krovín a kríkov, strojové zametanie vonkajších priestorov, odstraňovanie snehu, posyp a zimná údržba.

Poskytované služby vykonávame prevažne na základe zmluvných vzťahov hlavne v priemyselných oblastiach a v oblastiach služieb. V tejto dobe pracuje v spoločnosti viac ako 250 kvalifikovaných zamestnancov s príslušným vzdelaním k vykonávanej profesii. Pre kvalitné poskytovanie služieb je používané značkové technické vybavenie a certifikované čistiace a dezinfekčné prostriedky, ktoré spoločnosť nakupuje od dodávateľov. Používané stroje a zariadenia sú vedené v príslušnej evidencii.

Spoločnosť pri poskytovaní služieb pracuje operatívne a pružne a pravidelne vykonáva kontroly svojich pracovísk. Sú navrhované a prijímané nápravné a preventívne opatrenia, ktoré zabraňujú výskytu nezhôd.

Po vykonaní služieb prebieha prieskum spokojnosti zákazníka s poskytnutými službami. Analýza zistených údajov slúži na zlepšovanie činností spoločnosti.